Vi følger alle pålagte og anbefalte helsetester.

Nærmere info vil bli lagt under hver enkelt hund.