NKK

 Norsk Kennel klubb

Hundeeieres organisasjon

 

 

 

 

 

 

 

Royal Canin

Royal Canin breeders club

Svensk Basenjiselskap

Svensk Basenji Klubb

Norsk Basenji klubb

Norsk Basenjiklubb

Agria

Agria breeders club